รู้จักกับ ไลค์โปรแกรม


ทีมงานของเราเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เน้นการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลขององค์กรได้จากภายในและภายนอก (Online) หรือ เน้นการทำงานแบบภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว (Offline) โดยทีมงานของเรานั้นจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมานั้น จะต้องใช้งานง่าย ลดความซับซ้อนของระบบ และมีความรวดเร็ว อีกทั้งทีมงานของเรานั้นพร้อมที่จะให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาของลูกค้า เพื่อพัฒนาต่อยอดให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป


การบริการ

รับฟังปัญหาจากลูกค้า มองความเป็นไปได้ในการใช้งาน เน้นพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง หรือโปรแกรมเฉพาะทาง

 • ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.
 • โปรแกรมบางโปรแกรมสามารถอัพเดทฟรี
 • พัฒนาให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด
 • ติดตั้งโปรแกรมฟรี หลังสั่งซื้อ

 • วิสัยทัศน์ : เน้นการบริการอันเป็นเลิศ ใส่ใจปัญหาของลูกค้า เก็บเกี่ยวความต้องการจากลูกค้านำมาพัฒนาต่อยอด

  ขั้นตอนการทำงาน

  เรามีวิธีการดำเนินงานในการทำงานอย่างไร ?


  การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา

  ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า แล้วทำการวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิด จากนั้นวางโครงสร้างระบบเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งาน

  พัฒนาระบบ / เขียนโปรแกรม

  เขียนโปรแกรมตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ ตามระยะเวลางานที่กำหนด

  ทดสอบระบบและแก้ไขระบบ

  ทำการทดสอบระบบ เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนใช้งานจริง

  ติดตั้งโปรแกรมและใช้งานจริง

  ติดตั้งระบบเพื่อให้ลูกค้าใช้งานจริง โดยไม่คิดค่าบริการหลังการติดตั้ง

  ผลงาน


  สิ่งที่ทีมงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น

  โปรแกรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  โปรแกรมที่ออกแบบสำหรับ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อตอบสนองนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559

  ระบบตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ไทย-ลาว)

  เป็นระบบที่มีไว้เพื่อออกใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยการรับรองนี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรแห่งประเทศ

  โปรแกรมจัดการกิจกรรมชุมนุม

  โปรแกรมที่ออกแบบสำหรับการจัดการกิจกรรมชุมนุม เพื่อตอบสนองนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559


  ติดต่อเรา

  เราจะติดต่อกลับภายในเวลาทำการปกติ หรือ ไม่เกิน 24 ชม.

  175/122 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  08-0271-3308

  LikeProgramer@gmail.com